Pełna księgowość – usługi dla wspólnot

tablet i papiery na stole

Rachunkowość prowadzona dla wspólnot jest źródłem informacji potrzebnych do zarządzania, kontroli działalności zarządu i zarządcy i ochrony interesów współwłaścicieli. Dostarcza informacji o stanie składników majątku i źródłach ich pochodzenia, stanie zobowiązań i należności, wydatkach i przychodach związanych z nieruchomością, oraz o finansowych rezultatach sprawowanego zarządu i rozliczeniach publicznoprawnych.

Aby zadbać o prawidłowy przebieg wszystkich procesów finansowych, ich rejestrowanie, a także rozliczanie przychodów i kosztów, warto zwrócić się do ekspertów, którzy specjalizują się w księgowości wspólnot. Korzystając z usług naszego biura, mogą Państwo liczyć na kompleksową obsługę w zakresie pełnej księgowości oraz wielu innych zagadnień związanych z zarządzaniem wspólnota pod względem finansowym i administracyjnym.

Wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jest więc zobowiązana do prowadzenia stosownej dokumentacji podatkowej. W tej kwestii także możemy pomóc, prowadząc rejestry pozwalające na określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Świadczymy usługi dla małych i dużych wspólnot – ich rozmiar czy specyfika działania nie mają wpływu na profesjonalizm wykonywanych przez nas działań. W tak skomplikowanych kwestiach, jaką jest pełna księgowość, nie warto ryzykować. Powierzenie jej prowadzenia ekspertom daje pewność, że rejestr będzie uzupełniany w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami.

W ramach działalności naszego biura prowadzimy pełną księgowość dla zarządów wspólnot według zasad zapisanych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku; zgodnie z wymogami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

Nasze usługi obejmują czynności przygotowawcze (przygotowanie prawidłowej ewidencji lokali i właścicieli we wspólnocie) oraz ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia, a także kompleksową obsługę rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Nawiązując współpracę z naszą firmą, otrzymują Państwo całościową obsługę księgową oraz dostęp online do danych księgowych.

Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i dostosowani do Państwa potrzeb i oczekiwań. Wszystkie działania prowadzimy w oparciu o wewnętrzne procedury i harmonogramy przy akceptacji Zarządu lub Zarządcy. Zachęcamy do kontaktu – przygotujemy wycenę obsługi księgowej Państwa nieruchomości.

 

Sprawozdania finansowe

W ramach naszej działalności oferujemy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej obejmujących swym zakresem: sprawozdanie finansowe ujmujące przychody i koszty oraz wynik uzyskany przez wspólnotę w zakresie zaliczki eksploatacyjnej, aktualny stan gospodarki funduszem remontowym wspólnoty. W sprawozdaniu przedstawiane są stany rozrachunków (zobowiązania i należności), wykazane są kwoty na rachunkach bankowych oraz inne zdarzenia gospodarcze zapisane w księgach.

 

Rozliczanie świadczeń

Specyficzna działalność wspólnot mieszkaniowych wymusza rozliczanie niektórych kosztów i przychodów na poszczególnych członków wspólnoty.

Do kosztów takich należą między innymi:

  • koszty gazu,
  • koszty energii cieplnej,
  • koszty zimnej wody i odprowadzania ścieków.

 

Sporządzamy indywidualne rozliczenia dla właścicieli z tytułu tych kosztów zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania mediów we wspólnocie. Wspieramy również zarządy budynków w tworzeniu takich regulaminów.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za rozliczenia. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w ramach obsługi pełnej księgowości i nie tylko.