Pełna księgowość

tablet i papiery na stole

Rachunkowość wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych jest źródłem informacji potrzebnych do zarządzania, kontroli działalności zarządu i zarządcy i ochrony interesów współwłaścicieli. Dostarcza informacji o stanie składników majątku i źródłach ich pochodzenia, stanie zobowiązań i należności, wydatkach i przychodach związanych z nieruchomością, oraz o finansowych rezultatach sprawowanego zarządu i rozliczeniach publicznoprawnych.

W ramach działalności naszego biura prowadzimy pełną księgowość dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych według zasad zapisanych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku; zgodnie z wymogami Ustawy o  własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku; Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku; Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

Nasze usługi obejmują czynności przygotowawcze ( przygotowanie prawidłowej ewidencji lokali i właścicieli we wspólnocie) oraz ustalenie prawidłowego bilansu otwarcia, a także kompleksową obsługę rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej. Nawiązując współpracę z naszą firmą otrzymują Państwo całościową obsługę księgową oraz dostęp online do dokumentów i danych księgowych.

Jesteśmy w pełni dyspozycyjni i dostosowani do Państwa potrzeb i oczekiwań. Wszystkie działania prowadzimy w oparciu o wewnętrzne procedury i harmonogramy przy akceptacji Zarządu lub Zarządcy. Zachęcamy do kontaktu – przygotujemy wycenę obsługi księgowej Państwa nieruchomości.

Sprawozdania finansowe

W ramach naszej działalności oferujemy sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty mieszkaniowej obejmujących swym zakresem: sprawozdanie finansowe ujmujące przychody i koszty oraz wynik uzyskany przez wspólnotę w zakresie zaliczki eksploatacyjnej,  aktualny stan gospodarki funduszem remontowym wspólnoty. W sprawozdaniu przedstawiane są stany rozrachunków (zobowiązania i należności), wykazane są kwoty na rachunkach bankowych oraz inne zdarzenia gospodarcze zapisane w księgach.

Rozliczanie świadczeń

Specyficzna działalność wspólnot mieszkaniowych wymusza rozliczanie niektórych kosztów i przychodów na poszczególnych członków wspólnoty.
Do kosztów takich należą między innymi:

koszty gazu, koszty energii cieplnej, koszty zimnej wody i odprowadzania ścieków.

Sporządzamy indywidualne rozliczenia dla właścicieli z tytułu tych kosztów zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczania mediów we wspólnocie. Wspieramy również zarządy budynków w tworzeniu takich regulaminów.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za rozliczenia.