Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych — Warszawa

Obszarem, w którym się specjalizujemy, jest obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych. Współpracujemy w tym zakresie z klientami z Warszawy, ale również z okolicznych miejscowości. Administratorom i zarządcom budynków z innych regionów Polski oferujemy także możliwość wspólnego działania w formie zdalnej. Elastyczne podejście do tego aspektu sprawia, że mogą Państwo powierzyć nam nadzór nad rachunkami podmiotu, będąc w dowolnym miejscu na świecie.

 

Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych — profesjonalne wsparcie w dbaniu o legalną działalność podmiotu

Zgodnie z ustawą o wspólnotach mieszkaniowych (dokładniej ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) wspólnota mieszkaniowa jest zrzeszeniem właścicieli lokali w danej nieruchomości. Dotyczy to jednak wyłącznie budynków czy osiedli, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, deweloperów lub zakładów pracy, które powstały po 1 stycznia 1995 roku.

Takie podmioty dzielą się na duże (powyżej siedmiu lokali) oraz małe (poniżej siedmiu lokali). Specyficzną cechą wspólnoty mieszkaniowej jest fakt, że nie ma ona osobowości prawnej. Nie ma także prawa własności, ponieważ cały majątek należy do jej członków.

Z art. 29 ustawy o własności lokali wynika, że zarząd wspólnoty jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Powszechnie przyjmuje się, że wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i każda wspólnota powinna sama określić zasady oraz sposób prowadzenia tej ewidencji w uchwale podjętej w tej sprawie przez właścicieli lokali.

Specyficzne warunki funkcjonowania bytu prawnego sprawiają, że wymaga się dopełnienia wszystkich obowiązków prawnych do tego, aby działał on w legalny sposób. Znajomość przepisów z konkretnych dziedzin to jednak nie wszystko. Ustawy, rozporządzenia i uchwały nieustannie się zmieniają. Aby działać w prawidłowy sposób, trzeba się z nimi na bieżąco zapoznawać.

Wymaga to czasu, a także umiejętności w zakresie interpretacji norm. Nie musicie Państwo zajmować się tym wszystkim samodzielnie. Możecie nam powierzyć obsługę księgową wspólnoty mieszkaniowej. Zadbamy o przejrzysty charakter ksiąg, kontrolę dotychczas rejestrowanych zdarzeń, a także bieżące informowanie zarządu o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa.

 

Zalety skorzystania z oferty naszego biura w zakresie obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej

Dlaczego warto zatrudnić zewnętrzny podmiot do obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej? Przede wszystkim przemawiają za tym oszczędności. Usługi księgowe dla wspólnoty mieszkaniowej, które są zlecane osobie (lub osobom) z zewnątrz, pozwalają zaoszczędzić na zatrudnianiu własnego księgowego na stałe. W związku z tym redukują też koszty dotyczące procesu rekrutacji, przygotowania stanowiska pracy, szkolenia i bieżącego utrzymania własnego księgowego.

Korzystając z naszych usług, zyskujecie Państwo gwarancję profesjonalnej obsługi. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w prawie oraz w branży. Specjalizujemy się w wąskiej dziedzinie, jaką stanowi rachunkowość wspólnot mieszkaniowych, dlatego jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy podmiotów działających właśnie w tej materii.

 

Na czym polega obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych?

Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych polega przede wszystkim na:

  • obsłudze ksiąg rachunkowych,
  • prowadzeniu rachunkowości związanej z rozliczeniami z mieszkańcami,
  • realizacji oraz archiwizacji faktur,
  • przygotowywaniu sprawozdań (również za okres przed nawiązaniem współpracy z naszym biurem, w ramach działań kontrolnych).

W elastyczny sposób podchodzimy do świadczonych usług. Dopasujemy ich zakres i charakter do konkretnych potrzeb. Dzięki temu zapłacicie Państwo jedynie za te działania, których realnie będzie potrzebować.

Zapraszamy do współpracy.