Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych

Zgodnie z ustawą o wspólnotach mieszkaniowych (dokładniej ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) wspólnota mieszkaniowa jest zrzeszeniem właścicieli lokali w danej nieruchomości. Dotyczy to jednak wyłącznie budynków czy osiedli, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, deweloperów lub zakładów pracy, które powstały po 1 stycznia 1995 roku.

Takie podmioty dzielą się na duże (powyżej siedmiu lokali) oraz małe (poniżej siedmiu lokali). Specyficzną cechą wspólnoty mieszkaniowej jest fakt, że nie ma ona osobowości prawnej. Nie ma także prawa własności, ponieważ cały majątek należy do jej członków.

Z art. 29 ustawy o własności lokali wynika, że zarząd wspólnoty jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Powszechnie przyjmuje się, że wspólnoty mieszkaniowe nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i każda wspólnota powinna sama określić zasady oraz sposób prowadzenia tej ewidencji w uchwale podjętej w tej sprawie przez właścicieli lokali.

Z tych specyficznych warunków wynika konieczność zatrudnienia do prowadzenia księgowości wspólnoty mieszkaniowej specjalisty, który ma doświadczenie w tego typu zadaniach. Standardowe biuro, które skupia się na świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, może nie być odpowiednim miejscem, by takie usługi zlecić.

 

Obsługa księgowa wspólnoty prowadzona przez zewnętrzne biuro

Osoby zarządzające takimi podmiotami bardzo często korzystają z obsługi księgowej wspólnoty mieszkaniowej prowadzonej przez zewnętrzne biuro. Dlaczego warto zdecydować się na taką formę świadczenia usług?

Przede wszystkim przemawiają za tym oszczędności. Usługi księgowe dla wspólnoty mieszkaniowej, które są zlecane osobie (lub osobom) z zewnątrz, pozwalają zaoszczędzić na zatrudnianiu księgowego na stałe. Ponadto dobrą praktyką jest wybranie takiego biura rachunkowego, które specjalizuje się właśnie w obsłudze nieruchomości. Jeśli szukają Państwo takiej firmy, jesteśmy do dyspozycji.

Świadczymy pełen zakres usług księgowych dla wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.